Sinds de ontdekking van de twee zo goed als complete mosasauriërschedels in de St. Pietersberg aan het eind van de achttiende eeuw, hebben deze aan het leven in zee perfect aangepaste reptielen de gemoederen bezig gehouden. En ze doen dat nog steeds! Eén van de schedels vond zijn weg via de collectie van Drouinnaar Teylers Museum in Haarlem; de andere ligt, zoals bekend verondersteld mag worden, in Parijs. Dit tweede exemplaar is het type van wat later bekend, beroemd en berucht zou worden als Mosasaurus hoffmanni MANTELL 1829. [...]