Onder ichnofossielen worden alle sporen verstaan die het directe gevolg zijn van de activiteiten van organismen. Het gaat hier dus niet om de fossiele overblijfselen van de organismen zelf. Ofschoon ichnofossielen vaak en in vele vormen voorkomen, krijgen ze weinig aandacht van verzamelaars. Van bijvoorbeeld wormen zijn in de kalksteen geen 'lichaamsfossielen' bekend maar wel ontelbare ichnofossielen in de vorm van graafgangen. Ichnofossielen, zoals graafgangen, kunnen ervoor zorgen dat gesteenten specifieke kenmerken krijgen en om die reden eenvoudiger lithostratigrafisch te onderscheiden zijn. Van de meeste sporen fossielen is niet bekend welke organismen deze veroorzaakt hebben. Daarbij komt nog dat het niet uit te sluiten is dat verschillende organismen eenzelfde type van ichnofossiel konden maken.