Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.W.F. Meijer. (1998). Boekbespreking: Maashagedissen: Laat-Kretaceïsche mosasauriërs uit Luik en Limburg door N. Bardet [et al.]. Grondboor & Hamer, 52(4/5), 157–157.