Sommige veranderingen in de klimatologische omstandigheden - en daarmee in het milieu - treden op binnen een geologisch (en soms zelfs menselijk) gezien korte tijd. We spreken dan van abrupte klimaatveranderingen. Worden dergelijke zeer plotselinge veranderingen in het wereldwijde of regionale klimaat nu ook op de een of andere manier vastgelegd in de gesteente - opeenvolging? Die vraag blijkt nooit expliciet te zijn gesteld. Pas op een congres dat in juni 1998 in Stockholm werd gehouden, werden de geologen zich daarvan bewust.