In de keileemgroeves van de firma Kuhfuss zijn, naast gesteenten van al dan niet lokale herkomst, diverse soorten fossielen gevonden. Hieronder nemen belemnieten een vrij grote plaats in: naar ruwe schatting zo'n 15%. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de belemnietvondsten.