Recent veldwerk in het Nederlandse Laat-Carboon heeft een grote hoeveelheid nieuwe mineralen opgeleverd. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan oplossingsverschijnselen, nieuwvormingen en zijn monsters verzameld van meest microscopische grootte, waaruit een goed beeld verkregen kan worden van de systematiek en mineralisatievolgorde. Tijdens het veldwerk werden ook grotere aggregaten, kristallen en kristalgroepen gevonden. In dit artikel worden enkele bijzondere vondsten van de afgelopen jaren voorgesteld.