Samenvatting van de inleiding, gehouden tijdens de Contactdag van de NGV op 6 maart te Utrecht.