Samenvatting van de inleiding, gehouden tijdens de Contactdag van de N GV op 6 maart te Utrecht