In Grondboor & Hamer verscheen niet eerder een artikel over granuliet. Het is geen wonder dat dit gesteente nauwelijks aandacht heeft gekregen, want het behoort niet tot de zeldzaamheden, het ziet er doorgaans niet opvallend uit en het wordt niet onder de gidsgesteenten vermeld. Bovendien ligt het meest bekende voorkomen, het Saksische Granulietgebergte, in de voormalige DDR, waar vrijwel niemand heen reisde. Toch is het de moeite waard, ons eens te verdiepen in de eigenschappen, het ontstaan en het voorkomen van granuliet. Het is een merkwaardig gesteente dat onder uitzonderlijke omstandigheden werd gevormd in de diepe regionen van de aardkorst. Het ontstaan ervan hangt samen met continentbewegingen en gebergtevorming. En tenslotte is het voor stenenverzamelaars van belang te weten dat het begrip 'granuliet' aanzienlijk is verruimd, waardoor dit tegenwoordig een scala aan gesteentetypen omvat.