In 1996 schreef Peter Venema in dit blad het artikel 'Aardkunde en het Nederlands' uit ergernis over de problemen die hij ondervond bij het toepassen van de nieuwe spellingsregels op aardwetenschappelijke teksten. Zijn noodsignalen werden niet alleen opgevangen door het tijdschrift 'Wetenschap, Cultuur en Samenleving', maar waren zeker Frank Gelaude uit Gent uit het hart gegrepen. Hij wordt als geoloog en als aardrijkskundeleraar dagelijks geconfronteerd met dezelfde moeilijkheden, evenals duizenden leerlingen van middelbare scholen, studenten en anderen. Dit bracht hem ertoe, de probleemwoorden stelselmatig te inventariseren en zijn bevindingen te publiceren in 'Aardrijkskunde', een vakblad voor aardrijkskundedocenten. Tevens doet hij een beroep op de samenstellers van woordenboeken en de aardwetenschappers die ermee te maken hebben, zorgvuldiger om te gaan met deze materie. Het leek de redactie zinvol, deze publicatie ook in Grondboor & Hamer op te nemen, ondanks de overlappingen met Venema's artikel. Vanwege de aard van deze bijdrage is ervoor gekozen, het Belgisch Nederlands te handhaven. Doordat in België andere leerboeken in gebruik zijn dan in Nederland, is het artikel niet zonder meer van toepassing op de Nederlandse situatie. Ongetwijfeld zullen zich in Nederland overeenkomstige verschijnselen voordoen. Enige opmerkingen en suggesties van Gelaude lijken ons voor discussie vatbaar. Niet iedereen zal er bijvoorbeeld voor voelen, voortaan 'loess' te schrijven of 'geyser'.

Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

F. Gelaude. (1999). Enkele kritische opmerkingen over aardwetenschappelijke begrippen in Nederlandstalige woordenboeken en de vakliteratuur. Grondboor & Hamer, 53(3/4), 70–75.