Voorwoord van de redactie Dit Maarn-nummer kwam tot stand op voorstel van enige leden die betrokken zijn bij de oprichting van een nieuw geologisch monument te Maarn. Het voorstel leek ons koren op de molen van de NGV, die zich immers inzet voorhet behoud van aardkundige waarden. [...]