De laatste vijftien jaar is er door pioniers als Gonggrijp, maar ook door instanties als de provincie Utrecht veel werk verzet om de aardkundig waardevolle gebieden een eigen zelfstandige betekenis te geven. Dat heeft weer nieuwe begrippen met zich meegebracht als 'aardkundige waarden' en 'aardkundig erfgoed'.