Waren het reuzen die de grote keien naar het noorden van ons land en naar Noord-Duitsland brachten, werden ze ter plaatse gegoten, groeiden ze in de bodem of waren het de resten van een gebergte? Het kon ook de duivel zijn geweest. Was die niet in zijn woede over de mislukte koop van de ziel van de bouwmeester van de kerk in Grosz-Tychow naar Zweden gevlogen en had hij daar niet de grootste kei die hij kon vinden opgepakt en over de Oostzee naar kerk en bouwmeester gegooid? Zulke denkbeelden heersten in de 17de eeuw omtrent de oorsprong van de grote zwerfstenen.