In dit artikel wordt de vondst van een rechter hielbeen van de sabeltandtijger Homotherium cf. latidens (Owen) (Carnivora: fam. Felidae, subfam. Machairodontinae) gemeld. De vorm en afmetingen ervan worden vergeleken met het hielbeen van het door Ballesio (1963) beschreven skelet van Homotherium latidens. Tot slot wordt getracht iets over het voorkomen en de leefwijze van deze sabeltandtijger te vertellen. Summary The discovery of a right calcaneum of Homotherium cf. latidens (Owen) (Carnivora: fam. Felidae, subfam. Machairodontinae) is announced . Its dimensions are compared with those of a specimen described by Ballesio (1963). Finally the occurrence and manner of life of the sabre - toothed cat Homotherium are mentioned.

levenswijze, hielbeen, Homotherium cf. latidens (Owen), sabeltandtijger
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C.J.G. van Hooijdonk. (1999). De sabeltandtijger Homotherium latidens in Nederland. De vondst van een niet alledaags fossiel. Grondboor & Hamer, 53(6), 119–123.