In het Nederlands deel van de Noordzee komen verschillende kwartaire formaties voor die grind bevatten. Deze zijn onder uiteenlopende omstandigheden afgezet en hebben verschillende herkomstgebieden. Het landijs van tenminste drie ijstijden heeft voor het transport van grindhoudend zand gezorgd. Daarnaast hebben de rivieren zoals de Schelde, Rijn, Maas, Elbe en Wezer ook hun aandeel gehad in de aanvoer.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C. Laban. (1999). Zwerfstenen in de kwartaire formaties van het Nederlands deel van de Noordzee. Grondboor & Hamer, 53(6), 131–140.