Al eeuwenlang houdt de wetenschap zich bezig met het ordenen van de veelheid van levensvormen en tracht deze onder te brengen in een overzichtelijk systeem. De tak van wetenschap die zich daarmee bezighoudt is de taxonomie. Een taxon is een eenheid in de systematiek. Een taxon kan een soort omvatten maar ook een grotere, 'hogere' eenheid, bijvoorbeeld een familie, een orde of zelfs een klasse. Het vaststellen van de plaats van een organisme of een groep organismen binnen de systematiek is de classificatie.

, , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Taxonomie. Grondboor & Hamer, 55(2), 8–9.