Er is in de Nederlandse literatuur niet veel te vinden over de ecologie van fossiele sponzen uit het Paleozoïcum. Dat is een reden om dieper op de leefgebieden van ordovicische sponzen in te gaan. Het merendeel van de recente lithistiden of steensponzen leeft in holtes in shelfgebieden en op hellingen van continenten, op diepten tussen 100 en 750 meter. Enkele soorten leven op tropische riffen op slechts enkele meters diepte. Recente lithistiden ontbreken in de diepzee, de poolzeeën en in wateren van gematigde zones.

voedselconcurrentie, kiezelskelet, kalkskelet, sponzenfauna, Calycocoelia, shelf, sponsriffen, kalkheuvels, Patellispongia
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

themanummer Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen
Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Ecologie. Grondboor & Hamer, 55(2), 10–18.