Het merendeel van de in deze atlas afgebeelde sponzen zou niet gevonden zijn als er geen zand- en grindgraverijen waren geweest. Het is een steeds terugkerende tegenstrijdigheid: een industrie die landschap en geologische bodemarchieven onomkeerbaar aantast en tegelijkertijd producent is van een schat aan gesteenten en fossielen. Een historisch overzicht van deze industrie valt buiten het bestek van deze atlas, maar er zijn enkele aspecten die van belang zijn bij het verzamelen van fossielen, in dit geval sponzen.

, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Zand- en grindwinning, vroeger en nu. Grondboor & Hamer, 55(2), 38–39.