Slechts weinig geologen hebben zich met onderzoek van Nederlandse zwerfsteensponzen beziggehouden. In de tweede helft van 19de eeuw waren het voornamelijk de Duitse paleontologen Roemer, Martin en Rauff, ongeveer een eeuw later vooral amateurpaleontologen. Een kort overzicht van het Nederlandse sponzenonderzoek en van de mensen die het uitvoerden is hier op zijn plaats.

paleontologie, sponzenonderzoek
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

themanummer Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen
Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Onderzoek en onderzoekers van Nederlandse sponzen. Grondboor & Hamer, 55(2), 40–42.