kanaalsysteem, sferoclonen, skelet, soorten, pokdalig, doorsneden, straalsgewijs, monaxonen, kogelrond, vorm, ankernaalden
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

themanummer Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen
Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Carpospongia globosa (Eichwald, 1830) Rauff, 1893. Grondboor & Hamer, 55(2), 106–107.