kanaalsysteem, sferoclonen, skelet, soorten, kogelrond, tumuli, vorm
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

themanummer Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen
Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Carpospongia castanea F. Roemer, 1861. Grondboor & Hamer, 55(2), 108–109.