wratachtig, kanaalsysteem, sferoclonen, skelet, soorten, sponzenfauna, uitstroomkanalen, puisten, kogelrond, vorm, spongocoel
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

themanummer Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen
Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Caryomanon roemeri (Hinde, 1848) Rauff, 1893. Grondboor & Hamer, 55(2), 124–125.