skeletketens, Cotylahindia panaca, regeneratie, zwerfstenen, halfbolvormig, afgepat, pallisade-type
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

themanummer Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen
Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Afwijkingen van Hindia sphaeroidalis. Grondboor & Hamer, 55(2), 136–138.