ostracoden, milieufactoren, kettingkoraal, bryozoën, spongocoel, trilobieten, brachiopoden
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

themanummer Staringia 9. Ordovicische zwerfsteensponzen
Nederlandse Geologische Vereniging

F. Rhebergen, R. Eggink, T. Koops, & B. Rhebergen. (2001). Sponzen in combinatie met andere fossielen. Grondboor & Hamer, 55(2), 140–141.