Op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Olst is in voormalige bouwputten en rioolsleuven een veenlaag aangetroffen op een diepte van 2-2,4 m. In die veenlaag komen restanten van eikebomen voor. Deze zien er zwart als roet uit, alsof zij verbrand zijn. Dit is uiteraard niet het geval, want dan zouden ze niet nog zo gaaf uit de bodem komen.