Kleine, soms glanzende, bolletjes met een diameter tussen 1 en 6 millimeter: in afzettingen van het Boven-Siluur, maar vooral van het Onder-Devoon, kom je ze nogal eens tegen, mits de sedimenten niet zuiver marien zijn. We hebben het over fossielen van het nog steeds raadselachtige organisme Pachytheca (Afb. 1). Ondanks 150 jaar onderzoek (Hooker gaf het fossiel zijn naam in 1853) zijn de ware aard en de systematische positie van Pachytheca nog steeds onopgehelderd. In dit artikel wordt de huidige stand van de kennis en de discussie beschreven.