Op 6 maart 2004 vond de landelijke contactdag van de Nederlandse Geologische Vereniging plaats te Utrecht. Ter gelegenheid hiervan waren een drietal voordrachten. Na het welkom door de voorzitter van de NGV, de heer H.W. Gerrits, zijn drie lezingen gehouden. Na deze lezingen werd de Algemene Ledenvergadering gehouden waarover u meer kunt lezen in de Mededelingen.