In de vroegere keileemgroeve Osse in Losser vond de tweede auteur destijds een Midden-Cambrische hyolietenkalksteen. Dit type zwerfsteen is zo zeldzaam dat het de moeite waard is om de steen nader te bespreken. Dit artikel behandelt de vindplaats, de fossielinhoud en het mogelijke herkomstgebied.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

D. Luttermann, & J.M. Koese. (2004). Een Midden-Cambrische hyolietenkalk uit Losser. Grondboor & Hamer, 58(3/4), 84–87.