In het Boven-Krijt van Noordwest-Europa, in het zogenaamde 'schrijfkrijt', komen veel vuursteenconcreties voor. Deze concreties kunnen door oplossing grillige vormen aannemen, vormen die tot de fantasie spreken. De merkwaardig gevormde concreties hebben hun eigen namen en volksgeloof. Hiermee werd ik geconfronteerd toen ik in 1989 met Pieter Schuddebeurs op het schiereiland Als in Zuid-Denemarken overnachtte in het pension van Gunnar Buch Larsen te Nordborg. We waren daar vanwege een zwerfsteenexcursie. Aan het plafond van onze slaapkamer hingen aan touw bundeltjes kleine zwerfstenen van vuursteen. Al deze vuursteentjes bevatten een doorgaande holte waardoor het touw was gehaald. We hebben ze toen maar opgevat als brengers van geluk: de zwerfsteenexcursie was zeer succesvol.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.G. Zandstra. (2004). Meerkwaardige vuursteenconcreties uit het Boven-Krijt : over hoendergoden, rammelbollen en bloempotten. Grondboor & Hamer, 58(5), 97–99.