Zuidoost-Frankrijk is bij fossielenzoekers onder andere bekend door de fraaie, vaak afwijkend gevormde ammonieten die er worden gevonden (zie Klein, 1988). Veel minder bekend zijn de even zo fraaie en afwijkend gevormde belemnieten uit het gebied, zoals bijvoorbeeld sommige 'bladvormige' soorten uit de Duvalia-familie, bijvoorbeeld Duvalia emericii (Raspail). Deze belemnieten kwamen voor in het Valanginien (van 136,5 tot 132 min jaar geleden).

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P. Floor. (2004). Gaan tot het gaatje : over het ontstaan van opvallende gaatjespatronen in belemnietenrostra. Grondboor & Hamer, 58(5), 100–105.