Als men in de ons ten dienste staande handboeken en publicaties de beschrijving leest van de Rode oostzeekwartsporfieren (ROP) valt het op dat deze beschrijvingen vaak slechts enkele regels omvatten. Vreemd is dit niet omdat het gesteente ogenschijnlijk eenvoudig van samenstelling is en weinig variatie vertoont. Toch is ROP niet zo'n simpel en saai gesteente, als vele zwerfsteenverzamelaars denken. Veertig jaar verzamelen van noordelijke zwerfstenen bracht me tot de stelling dat ROP een fraai, vormenrijk en zeer interessant gesteente is. De afgebeelde fotoreeks met beschrijvingen toont dit ook aan. Met name nummer 8 is een bijzonder gesteente. Hier wordt dan ook uitvoerig op ingegaan.