Bij het zoeken naar fossielen op de afvalbergen van kolenmijnen kom je vaak stukken tegen met verticale rijen littekens (Afb. 1). Dat is de bast van de wolfsklauwboom Sigillaria ofwel de zegelboom. De 'zegels' zijn de littekens van afgevallen bladeren. Gedurende lange tijd vormden Sigillaria en Lepidodendron (ook een wolfsklauwboom) een zeer belangrijk deel van de flora van de Carboonmoerassen, waaruit later de steenkool ontstond. Aan de hand van de vorm en de plaatsing van de bladlittekens zijn vele soorten Sigillaria beschreven. Aansluitend op de algemene beschrijving van de boom is hier een poging gedaan een determinatietabel te maken van de in onze omgeving meest algemeen voorkomende soorten.