Krijtsponzen worden met enige regelmaat aangetroffen in de grindlagen van Oost-Nederland. De meeste van deze sponzen kunnen tot het geslacht Rhizopoterion gerekend worden. De in Nederland als zwerfsteen aangetroffen Rhizopoterions (Afb. 1 en 2) worden vaak gedetermineerd als Rhizopoterion cervicornis Zittel, 1877. Helaas is de taxonomische status van dit geslacht zeer omstreden.