In het noorden van Nederland zijn tal van trilobieten en zelfs een aantal loopsporen gevonden in vroeg Paleozoïsche zwerfstenen, afkomstig uit Scandinavië en de Baltische staten. In tegenstelling tot Scandinavische en Baltische trilobieten in zwerfstenen is de kennis over Rhenohercynische (België; westen van Duitsland) trilobieten in zwerfstenen slechts beperkt, voornamelijk omdat zij zeldzamer zijn dan de eerder genoemde.

interne afdrukken, Scutelluinae RICHTER & RICHTER, Digonus gigas sspp., Treveropyge sp., Dechenella sp., beschrijving, grindgroeve Janssen, 1847, 1890, Arcen, grindgroeve Teunesen, 1935, zwerfstenen, gidsfossiel, Asteropyginae DELO, Dechenellinae PRIBYL, Homalonotinae CHAPMAN, Kessel, Scabriscutellum 'vogeli', Acastoides sp. cf. Acastoides henni, ?Neometacanthus stellifer, Natuurhistorisch Museum Maastricht, Treveropyge? spp., Phacopinae HAWLE & CORDA, 1955, Digonus gigas gigas, trilobieten, 1946, Phacopinae indet., Treveropyge sp. cf. Treveropyge rotundifrons, Acastinae DELO
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. van Viersen. (2005). Devoontrilobieten in het Limburgse riviergrind. Grondboor & Hamer, 59(2), 17–23.