In het noorden van Nederland zijn tal van trilobieten en zelfs een aantal loopsporen gevonden in vroeg Paleozoïsche zwerfstenen, afkomstig uit Scandinavië en de Baltische staten. In tegenstelling tot Scandinavische en Baltische trilobieten in zwerfstenen is de kennis over Rhenohercynische (België; westen van Duitsland) trilobieten in zwerfstenen slechts beperkt, voornamelijk omdat zij zeldzamer zijn dan de eerder genoemde.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. van Viersen. (2005). Devoontrilobieten in het Limburgse riviergrind. Grondboor & Hamer, 59(2), 17–23.