Op 12 maart 2005 vond de landelijke contactdag van de Nederlandse Geologische Vereniging plaats te Utrecht. Na het welkom door de vice-voorzitter van de NGV, mevr. L. R. E. P. Smit, zijn drie lezingen gehouden. Een korte samenvatting hiervan leest u hieronder. Na deze lezingen werd de Algemene Ledenvergadering gehouden waarover u meer kunt lezen in de Mededelingen.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C. de Jong. (2005). Verslag van de lezingen op de landelijke contactdag. Grondboor & Hamer, 59(2), 42–43.