Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is er zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar de ondergrond van Nederland. Onderzoek aan ontsluitingen, boorkernen, en met behulp van seismische technieken door zowel professionals als amateurs, heeft ertoe geleid dat van de Nederlandse ondergrond veel bekend is. Echter, om de opbouw van de ondergrond en de onstaanswijze ervan goed te kunnen reconstrueren, is het belangrijk om de afzettingen zo nauwkeurig mogelijk in een tijdskaderte plaatsen ('chronologie').