Zandkorrels kunnen vertellen hoe lang ze ergens begraven hebben gelegen. Dit doen de korrels met een miniem lichtsignaaltje dat ze uitzenden als ze worden beschenen met licht van een bepaalde golflengte. Dit verschijnsel wordt optisch gestimuleerde luminescentie (OSL) genoemd.