Dit artikel geeft een overzicht van het concept, de principes en de werkwijze van de dendrochronologie. Om dit alles te illustreren is een moerasbossenproject als voorbeeld gekozen. Het project omvat de opgraving van een moerasbos in Zwolle-Stadshagen, en laat zien hoe de dendrochronologie samen met andere onderzoeksmethodes een bijdrage kan leveren aan onderzoek naar het (pre)historische landschap en klimaat in Nederland.