Tefrochronologie is de techniek waarmee afzettingen met behulp van aanwezige vulkanische as (tefra) gedateerd kunnen worden. Eigenlijk is tefrochronologie geen echte dateringstechniek, maar meer een correlatietechniek. Pas als een vulkanische aslaag ergens precies gedateerd is, kan deze laag, met specifieke chemische eigenschappen, gebruikt worden om mee te dateren. Dit is onder andere het geval als de tefra aanwezig is in een veenpakket, dat gedateerd is met behulp van de C14-methode, of in jaargelaagde meerafzettingen (warven).