De Maas is ruim 900 kilometer lang en komt door gebieden met verschillende soorten gesteenten uit meerdere geologische perioden. De gebruikte bouwsteen in de afzonderlijke gebieden vertelt vaak al iets over de geologie. 'De groeve ligt meestal om de hoek'. We nemen een kijkje op plaatsen waar we de gesteenten in de bodem of wanden kunnen aantreffen. Daarbij hebben we een selectie gemaakt van plekken die met de auto goed bereikbaar zijn. Verder gaan we in op de verschillende soorten zwerfstenen die de Maas van overal heeft meegevoerd (cursief in de tekst) en in Nederland en het noorden van België heeft afgezet.