Zoals vele zwerfstenenzoekers was het mijn diepe wens om een heel bijzonder gesteente te vinden, zoals een eklogiet, of een ofioliet. Ik zocht met dit oogmerk gedurende een lange reeks van jaren in het keileem van Markelo. Ik deed daar een aantal unieke vondsten van mienietzwerfstenen. In dit artikel vertel ik hoe ik deze zeldzame zwerfstenen gevonden heb en hoe ik erachter kwam uit welk gesteente ze bestonden. Bovendien beschrijf ik het moedergesteente en het herkomstgebied in Zuid-Zweden.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.J.G. Verhaard. (2005). Mieniet als zwerfsteen bij Markelo : het ontstaan en voorkomen van mienietgesteente. Grondboor & Hamer, 59(5/6), 109–114.