Bijtsporen, achtergelaten op schelpen door grazende zee-egels blijken een zeldzaamheid. Nu de oester uit onze kustwateren is verdwenen kunnen alleen oude, op het strand aangespoelde schelpen worden onderzocht op deze opmerkelijke stervormige krassen. Tot nu toe is pas één vondst bekend van het Nederlandse strand.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

G.C. Cadée. (2005). Gnatichnus pentax, bijtspoor van regulaire zeeegel op Texelse oesterschelp. Grondboor & Hamer, 59(5/6), 128–130.