Op meerdere plaatsen in het Pleistoceen van Midden-Nederland wordt kalkzandsteen (ook wel 'plaatseigen zandsteen' genoemd) aangetroffen (Afb. 1). Zoals de naam plaatseigen zandsteen al aangeeft, is deze ter plaatse gevormd door verkitting van Pleistocene zand- en grindpakket-ten. Hoewel de kalkzandsteen bij velen verbazing heeft gewekt en tot wilde speculatie omtrent het ontstaan heeft geleid, duidt hun veelvuldige voorkomen er op dat het een normaal verschijnsel is in de gestuwde Pleistocene afzettingen. De titel van deze bijdrage is vrijwel dezelfde als die van Crommelin (1964) en is gekozen om aan te geven dat dit niet een artikel is waarin afgeronde resultaten worden gepresenteerd maar waarin het onderwerp van de katkzandsteenbanken opnieuw voor het voetlicht wordt gebracht.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

V.E.A. Post. (2006). Enkele opmerkingen over kalkzandsteenbanken in het Pleistoceen van Midden-Nederland. Grondboor & Hamer, 60(1), 2–5.