Al 150 jaar wordt het Devonische fossiel Prototaxites verzameld en bestudeerd en nog steeds weet men niet zeker wat het is. De Amerikaan J.W. Dawson, die het als eerste beschreef, dacht in 1859 dat het verrot coniferenhout was, verwant aan de Taxus. Vandaar de naam, die hij het gaf. Aan het einde van de negentiende eeuw won de overtuiging veld dat het om een alg ging, met name een bruine alg, en deze opvatting is daarna ingeburgerd en in alle boeken terecht gekomen. Totdat in 2001 Francis Hueber (Afb. 1), een Amerikaans paleo-botanicus, na 20 jaar studie een doorwrocht artikel publiceerde waarin hij verdedigde dat Prototaxites het vruchtlichaam van enorme zwam is geweest... En nu is daar weer Marc-André Selosse uit Parijs, die met goede argumenten de mogelijkheid oppert, dat het om een reuzenkorstmos gaat. Hoog tijd om de zaken eens op een rijtje te zetten.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H. Steur. (2006). Prototaxites, een reuzenzwam van 400 miljoen jaar oud? of een korstmos?. Grondboor & Hamer, 60(2), 21–28.