Na de benoeming van de Provinciale Aardkundige Monumenten Grebbeberg (1995; eigenaar: Utrechts Landschap), de Lange Duinen en de Korte Duinen (1997; eigenaar: Gemeente Soest), Zwerfsteneneiland Maarn (1999; eigenaar: Nederlandse Spoorwegen), Niënhof en Oostbroek (2000; eigenaar: Utrechts Landschap) en plantage Willem III (2000; eigenaar: Utrechts Landschap) lag het voor de hand te zoeken naar een potentieel Aardkundig Monument in het rivierklei- of veengebied van de provincie Utrecht. Daarnaast was het van belang te zoeken binnen de eigendommen van een van de grote groene terreinbeherende organisaties, die nog geen Aardkundig Monument bezaten. Uiteindelijk zijn het eiland De Bol en de Binnenlek in 2001 door de provincie in overleg met Staatsbosbeheer tot Aardkundig Monument benoemd. De Lekwaard hoort daar officieel niet bij. Toch wordt zij ir het onderstaande ook besproken, omdat het interessant is om te zien hoe twee op het oog vergelijkbare schiereilanden een verschillende ontstaansgeschiedenis hebben.