In de zomer van 2005 is er een ecoduct aangelegd over de A28, halverwege tussen Amersfoort en Soester-berg. Op deze lokatie is de snelweg verdiept aangelegd en doornsijdt hij de stuwwal van de Utrechtse Heu-velrug. In de midden jaren '80 toen de snelweg werd gemaakt moeten er dan ook fraaie stuwingsverschijn-selen te zien zijn geweest. Helaas is daar weinig van vastgelegd. Tijdens het maken van het ecoduct is er echter wederom een stukje van de heuvelrug afge-graven, en kwamen gestuwde formaties te voorschijn. Bovendien werd een vermoedelijk werktuig gevonden tussen het gestuwde grind. De RD coordinaten van de ontsluiting zijn x = 151,54 eny = 459,32.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

R.T. van Balen. (2006). Stuwwalontsluiting A28-ecoduct, Amersfoort-Soesterberg. Grondboor & Hamer, 60(2), 37–43.