Op 11 maart 2006 vond de landelijke contactdag van de Nederlandse Geologische Vereniging plaats te Utrecht. Ter gelegenheid hiervan werden een drietal voordrachten gegeven.

Karpaten, evolutie, gewervelde dieren, Milankovitch cycli, geologische tijd
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C. de Jong. (2006). Verslag van de lezingen op de landelijke contactdag (11 maart 2006). Grondboor & Hamer, 60(3), 62–63.