De oudste archeologische voorwerpen die in Nederland boven de grote rivieren en het noordelijk deel van Duitsland kunnen worden gevonden zijn afkomstig van Homo erectus en Homo neanderthaliensis (Neanderthaler). Het gaat daarbij vooral om losse vondsten. Concentraties van artefacten zijn in vergelijking met Midden- en Zuid-Europa zeldzaam. In deze bijdrage worden twee vindplaatsen behandeld in het Nederlands-Duitse grensgebied namelijk een akker in de gemeente Tubbergen en een zandafgraving in het Graafschap Bentheim (Nedersaksen). De verzamelde artefacten zijn minimaal 36.000 en maximaal ruim 130.000 jaar oud.