In de bossen ten noorden van Austerlitz ligt een kuil die lokaal bekend staat als de "Artesische Put". Deze kuil is het overblijfsel van een boring uit de 19e eeuw. Het verslag van de boring op de Utrechtse Heuvelrug is een juweeltje dat laat zien hoe de aardwetenschappen in ruim anderhalve eeuw vooruitgang heeft geboekt. Men wist bijvoorbeeld nog niet van ijstijden, hoewel...