Sinds het Saalien, toen de ijskap - die Nederland half bedekte - bij het oprukken de sedimentpakketten ervoor (en deels ernaast) opstuwde, zijn er in ons land nauwelijks meer plooien gevormd. Er ontstonden wel gedeformeerde sedimenten (bijv. in de afzettingen die tussen 1200 en 1600 in de voormalige Zuiderzee werden gevormd), maar die zijn vrijwel allemaal toe te schrijven aan processen die samenhangen met instabiliteit van deze met water verzadigde pakketten. Ongetwijfeld zijn er in de min of meer diepe ondergrond ook wel wat plooitjes gevormd bij breukvorming, maar de daarbij gevormde plooien zijn niet zichtbaar aan het aardoppervlak. In de uiterwaarden van de Waal ontstonden in 1995 echter duidelijke plooien, in een regelmatig patroon. De vorming daarvan wordt in deze bijdrage stapje voor stapje gereconstrueerd.